Iedere organisatie is verplicht een Preventiemedewerker aan te stellen. Van de Preventiemedewerker wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de Arbowet- en regelgeving, deze kan vertalen naar de eigen situatie, diverse Arboactiviteiten, waaronder (mede) opstellen en uitvoeren van de RIE en het Plan van Aanpak kan coördineren en het management kan adviseren over voortgang en nemen van preventieve maatregelen.

De training ‘Preventiemedewerker’ biedt naast de belangrijke inhoudelijke kennis over de Arbowet en de rol en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker ook veel praktische handvatten voor het uitoefenen van de taken als Preventiemedewerker.  Na afloop zijn deelnemers in staat om invulling te geven aan hun rol als preventiemedewerker, kunnen zij de RIE en het Plan van aanpak implementeren en weten zij waar ze ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen het gebouw op moeten letten.

 

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker: Voor welke taken ben ik als Preventiemedewerker verantwoordelijk? Welke deskundigheid heb ik nodig?
  • Arbobeleid als continue proces, Arbo wetgeving en Arbobesluit
  • Arbo-risico’s binnen uw organisatie en in het gebouw: leren kijken naar de eigen werkpraktijk binnen de organisatie, vaststellen prioriteiten en preventieve maatregelen, knelpunten en valkuilen, mogelijke aanpak voor uitvoeren van maatregelen
  • Risico-inventarisatie  en –evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA): coördinatie en ondersteuning RI&E  en uitvoering geven aan het Plan van Aanpak, zelf doen of uitbesteden?
  • Branche instrumenten voor organisaties
  • Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie van ongevallen
  • Preventiemedewerker en de BHV organisatie, noodplan en interne hulpverlening
  • Preventiemedewerker en de relatie met directie, management en MR/OR
  • Voorlichting, onderricht en communicatie 

Deze interactieve training sluit prima aan op de behoefte die uit de praktijk voortkomt en is speciaal ontwikkeld voor preventiemedewerkers die werkzaam (willen) zijn. De aangeboden training wordt verzorgd door ervaren veiligheidskundigen. Deelnemers ontvangen het Prevarbo instituut certificaat 'Preventiemedewerker'


Geïnteresseerd?

Deze training is  -geheel of gedeeltelijk- beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@prevarbo.nl , bel naar 06-51979427 of vul onderstaande formulier in: