RI&E aanbod bedrijven

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor veilig werken. Van 0-meting tot begeleiding van de Branche RI&E. Via Prevarbo voldoet u snel, betaalbaar en concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting. Klik onderstaand voor het volledige RI&E aanbod voor bedrijven.

Arbo- veiligheidsdiensten

Naast het aanbieden van opleidingen levert Prevarbo ook advies op het gebied van BHV, arbeidsveiligheid en brandvei­ligheid. Prevarbo ondersteunt, begeleidt en ont­zorgt organisaties integraal op het gebied van veiligheid. Hierbij kunt u gebruik maken van ons brede netwerk van veiligheidsdes­kundi­gen, bouwkundige- , technische- en organisatori­sche specia­listen. Of het nu gaat om een calamiteiten plan, brandpreventie voorzieningen, scholingsad­vies of ge­woon om even een aantal zaken door te nemen. 

BHV-diensten

Een werkgever draagt de zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers van het bedrijf. Een goed opgesteld BHV-plan en voorbereiding op incidenten en calamiteiten is daarbij van levensbelang.