RI&E diensten voor het onderwijs

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor veilig werken in het onderwijs. Van 0-meting tot begeleiding van de Branche RI&E. Via Prevarbo voldoet u snel, betaalbaar en concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting. Klik onderstaand voor het volledige RI&E aanbod voor bedrijven.

Arbo & schoolveiligheidsdiensten 

Naast het aanbieden van opleidingen levert Prevarbo ook advies op het gebied van BHV, arbeidsveiligheid en brandvei­ligheid. Prevarbo ondersteunt, begeleidt en ont­zorgt organisaties integraal op het gebied van schoolveiligheid. Hierbij kunt u gebruik maken van ons brede netwerk van veiligheidsdes­kundi­gen, bouwkundige- , technische- en organisatori­sche specia­listen. Of het nu gaat om een calamiteiten plan, brandpreventie voorzieningen, scholingsad­vies of ge­woon om even een aantal zaken door te nemen. 

BHV diensten voor het onderwijs

De Schoolleiding draagt de zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers van de school.  Een goed opgesteld BHV-plan en voorbereiding op incidenten en calamiteiten is daarbij van levensbelang.

 RI&e diensten voor bedrijven

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor veilig werken in het onderwijs. Van 0-meting tot begeleiding van de Branche RI&E. Via Prevarbo voldoet u snel, betaalbaar en concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting. Klik onderstaand voor het volledige RI&E aanbod voor bedrijven.