Prevarbo Preventiecoach 

Scholen zijn verplicht in ieder gebouw een personeelslid aan te wijzen als preventiemedewerker. Soms wordt door de organisatie (te) veel gevraagd van deze functionaris, bijvoorbeeld in de nasleep van een calamiteit of door een ingrijpende veranderingen binnen het gebouw. De Preventiecoach van Prevarbo kan dan deskundige, praktische ondersteuning bieden in de vorm van coaching op maat.


Algemeen

De Preventiemedewerker vervult een spilfunctie ten aanzien van alles wat te maken heeft met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Zijn of haar takenpakket bestaat onder meer uit:

  • het effectief fungeren als vraagbaak binnen de organisatie voor medewerkers en de werkgever en als belangrijkste adviseur op Arbogebied
  • inzicht in de inventarisatie van knelpunten, het vaststellen van de risico's, het benoemen van de prioriteiten
  • de motivatie om je ideeën te kunnen ontwikkelen om zo tekortkomingen aan te pakken en over te gaan tot het maken van concrete plannen
  • het onderhouden en het dynamisch maken van de RI&E.
  • de uitvoer van de jaarlijkse evaluatie van het Plan van Aanpak

Wanneer de preventiemedewerker bij deze taken extra ondersteuning behoeft, kan Prevarbo een gecertificeerd Veiligheidskundige inzetten als Preventiecoach. De Preventiecoach levert directe en deskundige ondersteuning aan een "Preventiemedewerker in het onderwijs". Deze biedt praktisch advies en directe ondersteuning zonder hoogdravende theorie en met aanbevelingen die direct toepasbaar zijn.

Inhoud

Het doel en de duur van de coaching worden in overleg bepaald. Het is mogelijk de coaching in te zetten voor een beginnende preventiemedewerker, wanneer er behoefte is diens kennis en inzicht versneld te vergroten. Ook kan de coaching dienen als extra expertise en ondersteuning, bijvoorbeeld om een kritieke situatie aan te pakken of tijdens een veranderingstraject.

 

Doelgroep
De coaching is bedoeld voor preventiemedewerkers. Een preventiemedewerker is een deskundige werknemer die de werkgever ondersteund bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

 

Meer informatie: 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op door te bellen naar 06-51979427 of vul onderstaand formulier in: