Beroepsgerichte BHV voor het onderwijs

Prevarbo biedt BHV-trainingen aan die specifiek gericht zijn op het onderwijs. Scholen kennen specifieke risico's, onder meer doordat er veel leerlingen aanwezig zijn op relatief weinig personeelsleden. Dit heeft zijn weerslag op de BHV-organisatie en de training van BHV'ers. De trainingen worden aangeboden via een maatwerkbenadering, waarin de specifieke kenmerken van onderwijssectoren en van schoolgebouwen verbonden zijn met de verplichtingen ten aanzien van bedrijfshulpverlening uit de Arbowet (zoals beschreven in art 3, lid 1, sub e van de Arbowet). 

 

Een greep uit ons aanbod BHV-trainingen op (school)locatie

  • Basisopleiding BHV Onderwijs
  • Basisopleiding BHV Primair Onderwijs
  • Basisopleiding BHV Voortgezet Onderwijs
  • Nascholing BHV module Brand, Ontruiming & Communicatie 
  • Nascholing BHV module Levensreddend Eerste Hulp/ reanimatie en AED-gebruik 
  • Nascholing BHV module Brand, Ontruiming & Communicatie 
  • Workshop het organiseren van een ontruimingsoefening
  • Workshop Reanimatie en AED-gebruik

  • Basisopleiding Ploegleider BHV 
  • Nascholing Ploegleider BHV

 

Trainingsaanbod Open inschrijving (Trainingslocatie te Utrecht)

 

Meer informatie: 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het organiseren van een training bij u op de (school)locatie neem dan contact op door te bellen naar 06-51979427 of vul onderstaand formulier in: