Naast het aanbieden van opleidingen levert Prevarbo ook advies op het gebied van BHV, arbeidsveiligheid en brandvei­ligheid. Prevarbo ondersteunt, begeleidt en ont­zorgt organisaties integraal op het gebied van veiligheid. Hierbij kunt u gebruik maken van ons brede netwerk van veiligheidsdes­kundi­gen, bouwkundige- , technische- en organisatori­sche specia­listen. Of het nu gaat om een calamiteiten­plan, brandpreventie voorzieningen, scholingsad­vies of ge­woon om even een aantal zaken door te nemen.

 

Het aanbod van advies, begeleiding en ondersteuning is net zo breed als de vraag.
Wij streven naar een integrale procesbenadering waarbij veiligheidsmanagement controleerbaar en beheersbaar wordt. Kortom: wij zorgen er graag voor dat uw organisatie geheel op orde is en blijft voor wat betreft veiligheidsmanagement.


Voorop staat dat wij werken vanuit de huidige situatie gekoppeld aan de Ri&E, die steeds het vertrek­punt vormt. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om een stappenplan te realise­ren om zo stap voor stap de veiligheid binnen de schoolorganisatie te vergroten, te verbete­ren en te borgen.

 

Een greep uit ons dienstenaanbod:

  • Uitvoering en begeleiding bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
  • Begeleiden & toetsen Risico Inventarisatie & Evaluatie 
  • Toetsing van uw school RI&E
  • Preventiecoach (coaching van uw preventiemedewerker)
  • Begeleiding en beoordelen ontruimingsoefeningen, inclusief voorbereiding en verslag
  • Opstellen ontruimingsplannen (calamiteitenplan) conform de NEN 8112 
  • Opzetten van een BHV-Scholingsplan
  • En er kan nog veel meer....

Meer informatie over onze diensten:
Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met ons op door te bellen naar 06-51979427 of vul onderstaand formulier in: