Preventiemedewerker in het primair onderwijs

Ieder schoolbestuur is verplicht (minimaal) één Preventiemedewerker aan te stellen. Van Preventiemedewerkers in het primair onderwijs wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de Arbowet- en regelgeving, deze kan vertalen naar de schoolsituatie(s). Hij/zij is ook in staat diverse Arboactiviteiten, waaronder (mede) opstellen en uitvoeren van de RIE en het Plan van Aanpak te coördineren en het management te adviseren over voortgang en nemen van preventieve maatregelen.

De cursus ‘Preventiemedewerker in het primair onderwijs’ biedt naast de belangrijke inhoudelijke kennis over de Arbowet en de rol en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker ook veel praktische handvatten voor het uitoefenen van de taken als Preventiemedewerker. Na afloop zijn deelnemers in staat om invulling te geven aan hun rol als preventiemedewerker, kunnen zij de RIE en het Plan van aanpak implementeren en weten zij waar ze ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen schoolgebouwen op moeten letten.

 

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker ; Voor welke taken ben ik als  Preventiemedewerker verantwoordelijk? Welke deskundigheid heb ik nodig?
  • Arbobeleid als continue proces, Arbo wetgeving en Arbobesluit
  • Arbo-risico’s in het onderwijs en in het schoolgebouw: leren kijken naar de eigen werkpraktijk binnen de onderwijsorganisatie, vaststellen prioriteiten en preventieve maatregelen, knelpunten en valkuilen, mogelijke aanpak voor uitvoeren van maatregelen
  • Risico-inventarisatie  en –evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA): coördinatie en ondersteuning RI&E  en uitvoering geven aan het Plan van Aanpak, zelf doen of uitbesteden?
  • Instrumenten voor het onderwijs:  Arbo-scan, Arbo-catalogus
  • Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie van ongevallen
  • Preventiemedewerker en de SHV/BHV organisatie, schoolnoodplan en interne hulpverlening
  • Preventiemedewerker en de relatie met management en MR/OR
  • Voorlichting, onderricht en communicatie naar medewerkers en leerlingen

 

Deze interactieve cursusdag sluit prima aan op de behoefte die uit de praktijk voortkomt en is speciaal ontwikkeld voor preventiemedewerkers die werkzaam (willen) zijn binnen onderwijsinstellingen. De cursusdag wordt ondersteund met een online leeromgeving die ook de nodige naslagwerken omvat.

 

De aangeboden cursus, lesmateriaal, leerstof en opleidingsmethode voldoet aan de wettelijke opleidingseisen en wordt verzorgd door ervaren veiligheidskundigen. Deelnemers ontvangen het FiAC-certificaat 'Preventiemedewerker in het primair onderwijs'.


Geïnteresseerd?

De cursus vindt plaats op 7 juni 2024 en wordt verzorgd door onze samenwerkingspartner FiAC.
Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor deze opleiding.


In-company?

Deze opleiding is ook in zijn geheel of gedeeltelijk- beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@prevarbo.nl , bel naar 06-51979427 of vul onderstaande formulier in: