Opleiding Preventiemedewerker in het onderwijs

Opleiding Preventiemedewerker in het onderwijs

De opleiding ‘Preventiemedewerker in het onderwijs’ biedt naast de belangrijke inhoudelijke kennis over de Arbowet en de rol en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker ook veel praktische handvatten voor het uitoefenen van de taken als Preventiemedewerker.  

Coaching van uw preventiemedewerkers (werken aan een dynamische Ri&e)

Scholen zijn verplicht in ieder gebouw een personeelslid aan te wijzen als preventiemedewerker. Soms wordt door de organisatie (te) veel gevraagd van deze functionaris, bijvoorbeeld in de nasleep van een calamiteit of door een ingrijpende veranderingen binnen het gebouw.

De Preventiecoach van Prevarbo kan dan deskundige, praktische ondersteuning bieden in de vorm van coaching op maat.