Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de activiteiten van Prevarbo te Noordwijkerhout . Prevarbo respecteert de privacy van haar klanten, van individuele cursusdeelnemers, van al onze zakelijke relaties en van alle bezoekers aan haar websites. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevens die u op onze websites achterlaat worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Prevarbo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Lees hieronder hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens worden verwerkt? 
Prevarbo verwerkt de gegevens die u heeft doorgegeven bij uw informatieaanvraag, uw offerteverzoek of uw inschrijving voor een van onze cursussen. Dit gebeurt onder meer bij een bezoek aan onze website en wanneer u zelf contact met ons opneemt, telefonisch, via e-mail, via een online contactformulier, via social media of een andere gangbare communicatiemethode.

Waarvoor verwerken wij gegevens?
Prevarbo verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
a)    Voor de uitvoering van de overeenkomsten zoals bevestiging van deelname aan onze cursussen en trainingen en de praktische zaken rondom deelname aan een cursus zoals roosters en het maken van de certificaten;
b)    Voor de facturering van onze producten en diensten, conform de wettelijke verplichtingen;
c)    Voor de registratie van deelname maken wij gebruik van een online registratiesysteem;
d)    Om u op de hoogte te houden van (nieuwe) bijeenkomsten en ontwikkelingen op uw vakgebied, rechtstreeks, maar ook door campagnes via e-mail.
Om een aanbod op maat te maken houdt Prevarbo rekening met de voorkeuren door u aangegeven en met de door u vooraf gegeven toestemming.

Bewaren van gegevens
De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van uw interesse en de frequentie van aanvraag die u bij ons doet om een aanbod op maat te ontvangen, echter niet langer dan dat u zelf aangeeft. Voor zover u een factuurrelatie heeft met ons, nemen wij de wettelijke bewaartermijn in acht.

Foto’s en beeldopnamen
Tenzij u bij de inschrijving of ter plaatse direct voorafgaand aan het maken van de opnamen bezwaar maakt, geeft u Prevarbo toestemming dat tijdens onze cursussen en trainingen, foto’s en beeldopnamen kunnen worden gemaakt die wij mogen gebruiken voor promotionele doeleinden voor toekomstige edities van deze cursussen en trainingen.

Email
Prevarbo verspreidt nieuwsbrieven over haar (nieuwe) activiteiten, producten en diensten. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een of meer nieuwsbrieven dan worden deze u toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Voor het sturen van onze nieuwsbrieven wordt er gebruik gemaakt van een email marketing tool, genaamd Laposta. Uw emailadres wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. Daartoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, kan Prevarbo u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maximaal binnen vier weken.

Recht van Verzet
Indien u in het geheel geen informatie vanuit Prevarbo meer wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken bij onze klantenservice via 06-51979427 of via info@prevarbo.nl 

Cookies
De websites van Prevarbo maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites te helpen analyseren hoe gebruikers de sites gebruiken. Prevarbo maakt gebruik van eigen cookies, maar ook cookies van derden; te weten Google Analytics, Facebook en Linkedin. 

Privacy wetgeving en Google Analytics
Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze websites voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. 
Wij hebben ervoor gekozen om deze statistieken te anonimiseren zodat ze niet zijn te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioral targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. 
Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen. Deze cookie wordt niet gebruikt voor advertenties, andere commerciële doeleinden of gecombineerd met andere Google diensten. 
Er is een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat het laatste octet van de IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn.

Delen van gegevens met derden
Prevarbo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging en zorgvuldige omgang van persoonsgegevens
Prevarbo maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onze persoonsgegevens. Voor het interne netwerk wordt een beveiligde Client/server verbinding gebruikt, hiervoor bezit Prevarbo een SSL-certificaat. Onze data zijn opgeslagen in Europa en deze worden niet verzonden naar landen buiten Europa. Daarnaast hanteren wij grote zorgvuldigheid ten aanzien van uw persoonsgegevens. 
De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die expliciet toegang tot de systemen hebben gekregen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.