Toetsing van de RI&E (wettelijke verplichting)
Uw organisatie beschikt pas over de verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) wanneer deze is getoetst door een gecertificeerde deskundige. Een kerndeskundige van Prevarbo kan deze toetsing voor u verrichten, ongeacht wie de RI&E voor u heeft opgesteld. Onze toetsing blijft niet beperkt tot de formele beoordeling. U ontvangt ook concrete aanbevelingen ter verbetering, aanvulling en/of nadere specificatie van de RI&E en het daaraan gekoppelde Plan van Aanpak.


Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op door te bellen naar 06-51979427 of vul onderstaand formulier in: