Coaching van uw preventiemedewerkers (werken aan een dynamische Ri&e)

Organisaties zijn verplicht in ieder gebouw een personeelslid aan te wijzen als preventiemedewerker. Soms wordt door de organisatie (te) veel gevraagd van deze functionaris, bijvoorbeeld in de nasleep van een calamiteit of door een ingrijpende veranderingen binnen het gebouw.

De Preventiecoach van Prevarbo kan dan deskundige, praktische ondersteuning bieden in de vorm van coaching op maat.

STudiedag Preventiemedewerker

Studiedag Preventiemedewerker

De studiedag ‘Preventiemedewerker’ biedt naast de belangrijke inhoudelijke kennis over de Arbowet en de rol en verantwoordelijkheden als preventiemedewerker ook veel praktische handvatten voor het uitoefenen van de taken als Preventiemedewerker.  Prevarbo heeft speciaal voor deze doelgroep een studiedag 'Preventiemedewerker' ontwikkeld.