Samenwerking Prevarbo met FiAC/ NISHV

FiAC (NISHV) is uw partner voor Schoolveiligheid en beroepsgerichte BHV voor het onderwijs! 

FiAC bv verzorgt onder de naam NISHV opleidingen en trainingen gericht op bevordering van de fysieke en sociale veiligheid in het onderwijs, alsmede op het bevorderen van welzijn en gezondheid conform de Arbowet. FiAC bv is sinds 1999 als opleider actief in de deskundigheidsbevordering voor ondersteunend personeel in het onderwijs. 

Centraal in de activiteiten op de website nishv.nl staan de begrippen Schoolveiligheid en Schoolhulpverlening:

  • Schoolveiligheid is een integrale benadering gericht op een veilige leer- en werkomgeving op scholen. NISHV ondersteunt zowel de beleidsvorming als de praktische realisatie van safety, security en sociale veiligheid in onderwijsinstellingen.
  • Schoolhulpverlening (SHV) staat voor een maatwerkbenadering van BHV, waarin de specifieke kenmerken van onderwijssectoren en van schoolgebouwen verbonden zijn met de verplichtingen ten aanzien van bedrijfshulpverlening uit de Arbowet.

 

Diensten van NISHV worden per 1 januari 2022 verzorgd  door Prevarbo
Alle Arbo-dienstverlening van FiAC/ NISHV,  onder meer de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), de wettelijk verplichte RI&E toetsing, het opstellen van het bij RI&E behorende Plan van Aanpak, schoolnoodplannen, schoolhulpverleningsplannen enzovoort, worden per 1 januari 2022 verzorgd door Prevarbo.  Kijk voor meer informatie over FiAC en NISHV op www. fiac.nl en op www.nishv.nl