Begeleiden & toetsen branche RI&E (Primair en Voortgezet Onderwijs)
Prevarbo biedt aan scholen die gebruik maken van één van de branche erkende RI&E-instrumenten in het Primair Onderwijs (Arbomeester-PO), en het Voortgezet Onderwijs (Arboscan-VO) een praktische begeleiding uitgevoerd door een veiligheidskundige, waarbij de school ontzorgt en de Preventiemedewerker betrokken wordt bij het opstellen van de RI&E volgens het branche-erkende RI&E-instrument. 

Werkwijze

De veiligheidskundige van Prevarbo begeleidt de school bij het opstellen van de RI&E en het Plan van Aanpak die opgesteld wordt via het branche erkende RI&E-instrument. Bij de totstandkoming van de RI&E wordt de Preventiemedewerker van de school betrokken. Hij/zij leert risico’s te herkennen en krijgt handvatten aangereikt om de verplichte jaarlijkse evaluatie zelf uit te voeren.

Na afronding van de begeleiding beschikt de school over:

  • Een RI&E met de belangrijkste risico’s en concrete aanbevelingen.
  • Een plan van aanpak.
  • Het verplichte toetsingsdocument opgesteld door een kerndeskundige volgens artikel 14 en 20 van de Arbowet. Dit document wordt aangeleverd nadat het definitieve plan van aanpak is ondertekend door de (voorzitter van de) MR.

Inzet en planning

Het project wordt uitgevoerd door een ervaren veiligheidskundige. Deze is bekend met de risico’s in de onderwijsbranche en heeft afgelopen jaar veel RI&E’s voor scholen uitgevoerd. De verplichte toetsing zal worden uitgevoerd door een gecertificeerde kerndeskundige. Prevarbo werkt samen met een aantal kerndeskundigen die de toetsing van de opgestelde RI&E kunnen verzorgen. Op deze manier voldoet uw RI&E volledig aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet.


Geïnteresseerd? 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op door te bellen naar 06-51979427 of vul onderstaand formulier in: