Begeleiden & toetsen branche RI&E (PO/ VO/ MBO/ HBO)
Prevarbo biedt aan scholen die gebruik maken van één van de branche erkende RI&E-instrumenten, Primair Onderwijs (Arbomeester-PO), Voortgezet Onderwijs (Arboscan-VO), Middelbaar Beroepsonderwijs (RI&E-MBO) en Hoger beroepsonderwijs (RI&E-HBO) een praktische begeleiding uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de school ontzorgt en de Preventiemedewerker betrokken wordt bij het opstellen van de RI&E volgens het branche-erkende RI&E-instrument. 

Werkwijze

De gecertificeerde veiligheidskundige begeleidt de preventiemedewerker van de school over de noodzakelijke verbeteringen in de RI&E en over het Plan van Aanpak naar aanleiding van de RI&E opgesteld via het RI&E-instrument. 


Eindresultaat

Na afronding van de begeleiding volgt de toetsing en ontvangt de schoolleiding een toetsingsdocument met eventueel aanbevelingen ter verbetering. Het document is opgesteld door de kerndeskundige conform artikel 14 en 20 van de Arbowet. Hiermee voldoet de onderwijs locatie aan de wettelijk gestelde eisen.


Geïnteresseerd? 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op door te bellen naar 06-51979427 of vul onderstaand formulier in: