Toetsing van de School-RI&E (wettelijke verplichting)
De wetgever geeft onderwijsinstellingen de nodige ruimte om naar eigen inzicht een concept-RI&E op te stellen. Strikter is de regelgeving als het gaat om de toetsing van de RI&E, die op iedere locatie verplicht beschikbaar moet zijn. Door een gecertificeerde deskundige moet worden vastgesteld of alle risico’s zijn waargenomen, of de situatie in de school goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. 

Doelstelling

De toetsing is gericht op het verkrijgen van de wettelijk vereiste goedkeuring voor de RI&E van de onderwijs locatie. Daarnaast doet de kerndeskundige aanbevelingen om de RI&E en het Plan van Aanpak op onderdelen te verbeteren, aan te vullen en/of nader te specificeren.

 

Eindresultaat

Na afronding van de toetsing ontvangt de schoolleiding een toetsingsdocument met eventueel aanbevelingen ter verbetering. Het document is opgesteld door een kerndeskundige volgens artikel 14 en 20 van de Arbowet. Hiermee voldoet de onderwijslocatie aan de wettelijk gestelde eisen.

 

Inzet

Prevarbo werkt samen met een aantal kerndeskundigen die de toetsing van de opgestelde RI&E kunnen verzorgen. Op deze manier voldoet uw RI&E volledig aan de eisen zoals gesteld in de Arbowet.


Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact op door te bellen naar 06-51979427 of vul onderstaand formulier in: